Taken Kraamverzorgende

Minimum zorg (24 uur/8 dagen) 

De kraamverzorgende helpt bij de verzorging van de baby, het geven van borstvoeding en is de steun en toeverlaat tijdens de kraamperiode. Zij zal zo goed mogelijk informatie geven over de juiste verzorging en voeding. Zij zal ook dagelijks de controle doen van moeder en baby. Daarnaast verzorgt de kraamverzorgende ook verschillende huishoudelijke taken en neemt tijdelijk de eventuele verzorging van andere huisgenoten op zich. De taken van de kraamverzorgende zijn afhankelijk van het aantal zorguren waarvoor gekozen is. Bij minimum zorg (3 uur per dag) is het van belang om mantelzorg te regelen. De kraamverzorgende zal samenwerken met de mantelzorger en afspraken maken over de verdeling van taken. 

Verantwoordelijkheden Kraamverzorgende bij minimum zorg; 

  • Observaties van de kraamvrouw en de baby
  • Verzorging van kraamvrouw en baby
  • Baby baden
  • Het geven van voorlichting, informatie en begeleiding bij borstvoeding
  • Het uitvoeren van de controles
  • Rapporteren in kraamdossier en indien nodig rapporteren naar verloskundige/huisarts
  • Baby bed/kraambed verschonen
  • Dagelijks schoonhouden van badkamer en toilet 

De kraamverzorgende overlegt bij problemen altijd met de verloskundige. De kraamverzorgende is professioneel opgeleid, deskundig in haar handelen en wordt regelmatig bijgeschoold middels verschillende cursussen en trainingen.