Kraamzorg uren

Uren kraamzorg

Vanuit de basisverzekering en conform het Landelijk Indicatieprotocol heb je recht op 49 uur zorg gedurende 8 dagen. Het wettelijk minimum is 24 uur zorg gedurende 8 dagen. Bby Zorg tracht te allen tijden de volledige uren kraamzorg te bieden. 

Minimumzorg 24 uur Kraamzorg max 80 uur Volledige Zorg
 

Kraamzorg op Maat is van toepassing in situaties waarin er iets met de moeder en/of kind aan de hand is of in de omgevingssituatie. De zorg omvat bijvoorbeeld ook extra zorg bij instabiele of zorgelijke gezinssituaties, wanneer het herstel niet zo goed verloopt als verwacht, wanneer de borstvoeding niet op gang komt, verzorging van (zieke) huisgenoten en/of ondersteuning van extra huishoudelijke taken. Extra uren kraamzorg mogen alleen door de verloskundige worden geïndiceerd.

Controleer bij je zorgverzekeraar hoeveel kraamzorguren er maximaal vergoedt worden.