Kraamzorg uren

Uren kraamzorg

Vanuit de basisverzekering en conform het Landelijk Indicatieprotocol heb je recht op 49 uur zorg gedurende 8 dagen wanneer je borstvoeding geeft en 45 uur zorg gedurende 8 dagen wanneer je kunstvoeding geeft. Het wettelijk minimum is 24 uur zorg gedurende 8 dagen. Bby Zorg streeft ernaar de volledige uren kraamzorg te bieden. 

Kraamzorg op Maat is van toepassing in situaties wanneer er iets met de moeder en/of kind aan de hand is of in de omgevingssituatie. De zorg omvat bijvoorbeeld ook extra zorg bij instabiele of zorgelijke gezinssituaties, wanneer het herstel niet zo goed verloopt als verwacht, wanneer de borstvoeding niet op gang komt, verzorging van (zieke) huisgenoten en/of ondersteuning van extra huishoudelijke taken. Extra uren kraamzorg mogen alleen door de verloskundige worden geïndiceerd.

Controleer bij je zorgverzekeraar hoeveel kraamzorg uren er maximaal vergoedt worden. 

Kraamzorg 24 uur

De taken van de kraamverzorgende zijn afhankelijk van het aantal zorguren waarvoor gekozen is. Bij minimum zorg (3 uur per dag) is het van belang om mantelzorg te regelen. De kraamverzorgende zal samenwerken met de mantelzorger en afspraken maken over de verdeling van huishoudelijke taken. 

Verantwoordelijkheden Kraamverzorgende bij minimum zorg; 

  • Observaties van de kraamvrouw en de baby
  • Verzorging van kraamvrouw en baby
  • Baby baden
  • Het geven van voorlichting, informatie en begeleiding bij borstvoeding
  • Het uitvoeren van de controles
  • Rapporteren in kraamdossier en indien nodig rapporteren naar verloskundige/huisarts
  • Baby bed/kraambed verschonen
  • Dagelijks schoonhouden van badkamer en toilet 

Tijdens de volledige zorg (45/49 uur) zal de kraamverzorgende meer huishoudelijke taken kunnen verrichten (alle voorkomende licht huishoudelijke taken, géén grote schoonmaak).