Consultprijzen

Consult Prijs
Pre-Lactatiekundig consult €60,-
Telefonisch consult door cliënt per 15 min €20,-
Telefonisch consult weekend door cliënt per 15 min €25,-
Eerste consult aan huis €90,-
Vervolgconsult aan huis €72,50


In een aantal aanvullende polissen van de zorgverzekeringen is een vergoeding opgenomen voor lactatiekundige hulp. Een verwijzing van de huisarts of verloskundige kan nodig zijn. Controleer uw polisvoorwaarden.